Leerproblemen

Problemen met leren

Mijn groep 5 leerling kent de tafels nog niet, is er sprake van een rekenprobleem?
Mijn leerling leest traag, heeft hij last van een leesprobleem?
Mijn leerling draait de letters steeds om, kan dit door een leerprobleem komen?
Sommige leerlingen ontwikkelen zich op een langzamer tempo dan anderen. Bij sommige leerlingen lijkt er echter meer aan de hand te zijn. U kunt zich dan afvragen of er sprake is van een leerprobleem.

Wat zijn leerproblemen?


Wanneer een leerling problemen heeft met leren worden de scores niet behaald die te verwachten zijn bij de cognitieve mogelijkheden van de leerling. Als een leerling een gemiddelde intelligentie heeft, dan wordt er ook verwacht dat het min of meer gemiddelde scores behaalt. Wanneer er geen andere verklaringen zijn voor de schoolresultaten, zoals lichamelijke of sociaal emotionele problemen, kan worden onderzocht of er sprake is van een leerprobleem. Twee bekende leerproblemen die relatief veel voorkomen zijn dyslexie en dyscalculie. Hier leest u wat deze leermoeilijkheden inhouden en hoe deze getest kunnen worden.

Dyslexie


Wanneer een leerling dyslexie heeft, heeft het moeite met het verwerken van geschreven taal. Dit leerprobleem kan zich op verschillende manieren uiten. Een leerling kan moeite hebben met lezen, spellen, schrijven of met alle drie. De mate waarin leerlingeren last hebben van hun dyslexie verschilt per leerling. Sommige leerlingeren kunnen dit verbloemen door andere manieren te gebruiken om toch te presteren op taalgebied. Bij leerlingeren met dit leerprobleem kunnen de leesproblemen niet verklaard worden door een andere oorzaak. Een voorwaarde is dat leerlingeren over minstens een gemiddelde intelligentie beschikken voordat dyslexie vastgesteld kan worden. Ook komt dyslexie vaker voor bij leerlingeren van wie de ouders leesproblemen hebben.

Dyscalculie


Dyscalculie is een zelfde soort leerprobleem als dyslexie alleen bevindt de moeilijkheid zich niet in het taalgebied maar in het rekengebied. Leerlingeren met problemen op rekengebied hebben moeite met het automatiseren van rekenkundige bewerkingen en getalbegrip. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het niet kunnen onthouden van de tafels of het klokkijken maar niet onder de knie krijgen. Dit kan frustrerend zijn, omdat er wel veel wordt geoefend. Dit kan onder andere leiden tot een gebrek aan motivatie bij de leerling en onbegrip bij leerkrachten en ouders. Door deze problemen ontstaat er doorgaans een flinke rekenachterstand.


Onderzoek


Bij vermoedens van een leerprobleem kan hier bij de Leerweg onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek wordt op maat gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met individuele eigenschappen van het leerling. Er wordt gekeken waar uw leerling tegenaan loopt en waar het precies moeite mee heeft. Aan de hand van deze gegevens wordt er gekeken welke testen afgenomen moeten worden om het probleem vast te stellen. Er kan vastgesteld worden op welke gebieden uw leerling het meeste last heeft van de problemen en hoe het hiermee het beste geholpen kan worden. Uit het onderzoek komen adviezen naar voren om uw leerling te helpen leren omgaan met de moeilijkheden en om de leerachterstanden waar mogelijk te verkleinen.

Vragen


Heeft u vragen over de leerproblemen bij uw leerling, neem dan contact op via onderzoek@leerweg.com Vermoed u een leerprobleem bij uw leerling? Laat dit dan zo snel mogelijk onderzoeken en neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw leerling kunnen helpen. Voor een overzicht van de kosten van het onderzoek, bekijk onze prijslijst.